Norsk English

Nyhende

Frådragsrett for gåver til Hardanger og Voss museum

Her kjem ei glad-melding for alle som har gitt gåve til flygelet i Kabuso i løpet av 2015 og evt. andre pengegåver til HVM: 
Stiftinga Hardanger og Voss museum (org.nr.

HVM på Facebook

Endeleg har Hardanger og Voss museum fått ei felles side på Facebook! Det tyder at du kan få eit innblikk i kva som rører seg på visningsstadane i Kvam, Granvin, Ullensvang og Voss

Auka besøkstal for HVM

Besøkstala for 2015 er klare og desse viser eit svært godt år for Hardanger og Voss museum. Samla sett har HVM vel 55 000 besøkande, noko som tilsvarar ein auke på 7% frå 2014.

Mølster i desember

No er det snø på vakre Mølster!

Eit steg nærare Hardanger Skyspace

Hardanger og Voss museum/Kabuso har inngått kontrakt med Voss bygg og landskap om oppføring av Hardanger Skyspace av den amerikanske kunstnaren James Turrell, i Øystese. Etter

Status flygel

I starten av desember kom det nye flygelet til Kabuso. Dette er så vidt ein kjenner til det første nye Steinway-flygelet som er kjøpt inn i Hardanger - og eit stort løft for

Felles billett for Hardanger og Voss museum

Visste du at du kan vitja alle visningsstadane i Hardanger og Voss museum med ein og same billett? Billetten er svært rabattert og kan kjøpast på nett eller på din besøksstad. 

Løyving til HVM

Regjeringa har løyvd 10,5 millionar kroner til Hardanger og Voss museum. Løyvinga gjeld sysselsetjingstiltak, altså vedlikehald av kulturhistoriske bygningar. 

Nytt kurs i hardangersaum

Hardanger folkemuseum set opp eit ekstra kurs i hardangersaum 25. - 27. september.

Utseld for tangentar, men...

Innsamlingsprosjektet Kroner for tonar har vore ein stor suksess. TUSEN TAKK til alle som har bidratt så langt! No har alle dei 88 tangentane på det nye Steinway-flygelet fått