Norsk English

Nyhende

Eit steg nærare Hardanger Skyspace

Hardanger og Voss museum/Kabuso har inngått kontrakt med Voss bygg og landskap om oppføring av Hardanger Skyspace av den amerikanske kunstnaren James Turrell, i Øystese. Etter planen

Status flygel

Nytt flygel for Kabuso er no plukka ut og venta til Hardanger kring årsskiftet. Det er framleis høve til å verta partseigar i flygelet. 

Felles billett for Hardanger og Voss museum

Visste du at du kan vitja alle visningsstadane i Hardanger og Voss museum med ein og same billett? Og det til svært rabattert pris sjølvsagt! 

Løyving til HVM

Regjeringa har løyvd 10,5 millionar kroner til Hardanger og Voss museum. Løyvinga gjeld sysselsetjingstiltak, altså vedlikehald av kulturhistoriske bygningar. 

Nytt kurs i hardangersaum

Hardanger folkemuseum set opp eit ekstra kurs i hardangersaum 25. - 27. september.

Utseld for tangentar, men...

Innsamlingsprosjektet Kroner for tonar har vore ein stor suksess. TUSEN TAKK til alle som har bidratt så langt! No har alle dei 88 tangentane på det nye Steinway-flygelet fått

Det er så fagert å sitja brur

"Det er så fagert å sitja brur..." ei utstilling om brurekleda på Voss på 1800-talet.

FLOM - Send inn bilete av flommen 2014

28. og 29. oktober 2014 vart store deler av Vestlandet råka av ein 200-årsflom, mange mista heimane sine og kjensla av tryggleik i det elvane

Om Voss og vossingar

Utstillinga handlar om den mangfaldige kunstnaren Ivar Kvåle (1947-2011).

Bokverket Hardanger - ei regionhistorie for sal!

Dei tre rikt illustrerte bøkene kan kjøpast i museumsbutikken - pris for alle tre banda kr 1199,-