Norsk English

Nyhende

Hardanger Skyspace av James Turrell opnar 23. september

Det er no klart at Hardanger Skyspace av den amerikanske kunstnaren James Turrell opnar i september 2016. Fredag 23. september blir det

Blogg for Hardanger Skyspace

Det er no oppretta ein eigen blogg for å visa prosessen med oppføringa av Hardanger Skyspace. 

Norske landskap (mai-oktober)

Sjå Noreg for 150 år sidan!

 Knud Knudsen (1832 - 1915) var den fyrste fotografen som reiste omkring i heile Noreg og tok bilete. Han reiste i åra 1862 til 1900

Årsmelding 2015

Årsmeldinga for fjoråret er no tilgjengeleg. 

Byggestart for Hardanger Skyspace

Tomta for Hardanger Skyspace er no under utgraving. - Det er spanande tider, seier Heidi Jaeger, initiativtakar og fagleg leiar ved Kabuso. 

Frådragsrett for gåver til Hardanger og Voss museum

Her kjem ei glad-melding for alle som har gitt gåve til flygelet i Kabuso i løpet av 2015 og evt. andre pengegåver til HVM: 
Stiftinga Hardanger og Voss museum (org.nr.

HVM på Facebook

Endeleg har Hardanger og Voss museum fått ei felles side på Facebook! Det tyder at du kan få eit innblikk i kva som rører seg på visningsstadane i Kvam, Granvin, Ullensvang og

Auka besøkstal for HVM

Besøkstala for 2015 er klare og desse viser eit svært godt år for Hardanger og Voss museum. Samla sett har HVM vel 55 000 besøkande, noko som tilsvarar ein auke på 7% frå 2014.

Eit steg nærare Hardanger Skyspace

Hardanger og Voss museum/Kabuso har inngått kontrakt med Voss bygg og landskap om oppføring av Hardanger Skyspace av den amerikanske kunstnaren James Turrell, i Øystese. Etter

Status flygel

I starten av desember kom det nye flygelet til Kabuso. Dette er så vidt ein kjenner til det første nye Steinway-flygelet som er kjøpt inn i Hardanger - og eit stort løft for