Norsk English

Filmar ved Hardanger fartøyvernsenter

Fjordensliv

Hardanger fartøyvernsenter syner fire ulike filmar/bildespel som belyser ulike sider ved livet i og ved fjorden:

Då sjøen var vegen fortel om kor viktig sjøen har vore som kommunikasjonsåre fram til våre dagar


- Kvinna ved havet om kvinneliv ved kysten midt på 1900-talet

-Nordlandsfarten kan du bli med på ein tur til Nord-Noreg og torske-oppkjøp i 1920-åra

- Fjordens liv fortel om den fantastiske verda som finst under vassoverflata

- Filmen Album knytt til den aktuelle utstillinga med foto av den første landskapsfotografen i Noreg, Knud Knudsen 

Foto: Knud Knudsen, Universitetet i Bergen. Ubb Kk 1318 (1)