Norsk English

Boka Strandebarmaren 

I 2014 kom småbåtbyggjar Peter Helland-Hansen ut med boka Strandebarmaren. Småbåtbygging i Hardanger.
Helland Hansen er tilknytt museumsavdelinga ved Hardanger fartøyvernsenter. 

Småbåtbyggjaren har gjennom mange år gjort eit stort og grundig dokumentasjonarbeid - der han har intervjua, filma og fotografert eldre båtbyggjarar i Hardanger og studert arbeidet deira. 

Boka fekk mykje positiv merksemd då ho kom ut. Du kan sikra deg eit eksemplar hjå HARDANGER FARTØYVERNSENTERStrandebarmaren