Norsk English Deutsch Français
Hardanger Folkemuseum
Agatunet
Voss Folkemuseum
Hardanger Fartøyvernsenter
Kunsthuset Kabuso
Ingebrigt Vik Museum
Kvam Bygdemuseum
Granvin Bygdemuseum

Forsking

Hardanger og Voss museum driv kunnskapsutvikling innafor mange ulike tema, og har store ambisjonar for forskingsaktiviteten i åra som kjem.

Forskinga i museet strekkjer seg frå samtidsorienterte prosjekt knytt til mellom anna samferdsle, hytteutbygging og det å leva i rasutsatte strok til prosjekt som med utgangspunkt i hus, båtar og samlingar trekkjer dei lange linene bakover i tida. Som døme kan nemnast mellomalderhistoria til storgarden Aga, forsking på bakgrunnen for og tradisjonar innan den rike draktkulturen i regionen og forsking på bygging og bruk av jakter og andre fartøy.

Handverk og handverkstradisjonar er eit viktig satsingsområde for museet og det vert drive fleire forskingsprosjekt i brytinga mellom tradisjonelle akademiske tilnærmingar og kunnskapsutvikling knytt til den handlingsborne dimensjonen ved handverka.
 
I forskingsplanen (frå 2011) kan du lesa om dei aktuelle forskingsprosjekta.

Filer

Hardangerbrua - allereide på museum

Hardangerbrua

Etter mange år med diskusjon vart det i 2006 vedteke at Hardangerbrua skal byggjast. Arbeidet tok til 2007 og brua stod ferdig i 2013.
Ved Hardanger og Voss museum har

Friarbrev

Studentstipend

Hardanger og Voss museum lyser kvart år ut studentstipend på inntil kr 25.000 til mastergradsprosjekt. Stipendet har søknadsfrist 15. august.

Jentehovudbunad

Hovudbunadene har røtene sine i mellomalderen, og sjølv om mykje er dokumentert, er det viktig å setja fokus på dette emnet og å samla den kunnskapen som finst.

Rekonstruksjon av tau til ”Barcode 6”

I samband med at Norsk maritimt museum rekonstruerer det arkeologiske funnet Barcode 6, er reipslagar Ingunn Undrum engasjert i arbeidet med å finna ut korleis tauet