Norsk English Deutsch Français
Hardanger Folkemuseum
Agatunet
Voss Folkemuseum
Hardanger Fartøyvernsenter
Kunsthuset Kabuso
Ingebrigt Vik Museum
Kvam Bygdemuseum
Granvin Bygdemuseum

Store ambisjonar om forsking og kunnskapsutvikling

Hardanger og Voss museum driv kunnskapsutvikling innafor mange ulike tema, og har store ambisjonar for forskingsaktiviteten i åra som kjem.

Forskinga vår strekkjer seg frå samtidsorienterte prosjekt knytt til mellom anna samferdsle, hytteutbygging og det å leva i rasutsatte strok til prosjekt som med utgangspunkt i hus, båtar og samlingar trekkjer dei lange linene bakover i tida. Som døme kan me nemna mellomalderhistoria til storgarden Aga, forsking på bakgrunnen for og tradisjonar innan den rike draktkulturen i regionen og forsking på bygging og bruk av jakter og andre fartøy,  .

Handverk og handverkstradisjonar er eit viktig satsingsområde for museet og me driv fleire forskingsprosjekt i brytninga mellom tradisjonell akademiske tilnærmingar og kunnskapsutvikling knytt til den handlingsborne dimensjonen ved handverka.

Våren 2011 vart museet sin forskingsplan ferdigstilt. I planen kan ein lesa om kva forskingsprosjekt museet vil arbeida har på gang i åra som kommer og korleis ein har blitt samd om å organisere forskingsverksemda.

Filer

Fleire bilete

Hardangerbrua - allereide på museum

Hardangerbrua - allereide på museum

Etter mange år med diskusjon vart det i 2006 endeleg vedteke at Hardangerbrua skal byggjast. Arbeidet tok til 2007 og brua skal stå ferdig i 2013. Ved Hardanger og Voss museum

Friarbrev

Studentstipend ved Hardanger og Voss museum

Hardanger og Voss museum lyser kvart år ut studentstipend på inntil kr 25.000 til mastergradsprosjekt. Stipendet har søknadsfrist 15. august.

Jentehovudbunad

Hovudbunadene har røtene sine i mellomalderen, og sjølv om mykje er dokumentert, er det viktig å setja fokus på dette emnet og å samla den kunnskapen som finst.

Rekonstruksjon av tau til ”Barcode 6”

I samband med at Norsk maritimt museum rekonstruerer det arkeologiske funnet Barcode 6, er reipslagar Ingunn Undrum engasjert i arbeidet med å finna ut korleis tauet