Norsk English Deutsch Français
Hardanger Folkemuseum
Agatunet
Voss Folkemuseum
Hardanger Fartøyvernsenter
Kunsthuset Kabuso
Ingebrigt Vik Museum
Kvam Bygdemuseum
Granvin Bygdemuseum

Om oss

Skipingsmøte på Hardingen

Hardanger og Voss museum blei etablert som eit konsolidert museum i 2006. Museet har stor geografisk spreiing og stor tematisk breidd, og driv innsamling, bevaring, forsking og formidling tufta på kulturuttrykk frå fortid og samtid.

Gjennom sitt faglege arbeid er museet med på å synleggjera Hardanger og Voss lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Museet er ein open møtestad der publikum kan studera, oppleva og finna utfordringar.

I tillegg til kulturhistoriske museum omfattar Hardanger og Voss museum eit av dei få reine skulpturmusea i landet, eit kunsthus for kunst av høg internasjonal kvalitet, og eit freda mellomaldertun av nasjonal verdi. Museet er regionsmuseum for dei sju Hardangerkommunane Eidfjord, Granvin, Jondal, Kvam, Odda, Ullensvang, Ulvik og for Voss kommune, og driv i tillegg eit nasjonalt senter for fartøyvern.