Norsk English

Éit museum - éin billett

Hardingfele Hardanger Og Voss Museum Photo Kay A Berg

Høyrt at du kan vitja alle visningsstadane i Hardanger og Voss museum med ein og same billett? Billetten gjeld for eitt besøk ved kvar av desse stadane i løpet av 2018:

Hardanger fartøyvernsenter, Kunsthuset Kabuso/Ingebrigt Vik museum, Kvam bygdemuseum, Granvin bygdemuseum, Hardanger folkemuseum, Agatunet, Skredhaugen og Voss folkemuseum.  

Kom innom ein av våre besøksstadar for å skaffa deg billetten. Så er du straks klar for ei rekkje utstillingar og aktivitetar!