Norsk English

HVM er sertifisert som miljøfyrtårn

Hardanger og Voss museum ynskjer å vera ei miljøvenleg verksemd.
Museet har vore godkjend som miljøfyrtårn sidan 2011 og har sidan vorte resertifisert.  

Miljoefyrtaarn Logo2008
At museet er godkjend som miljøfyrtårn tyder til dømes at det er stort fokus på enøk-tiltak. Kontroll med energibruk, forbruksvarer og flyreiser er andre viktige punkt. Det same gjeld kjeldesortering. 

Museet har synt forbetring på dei nemnde områda og jobbar vidare for å vera ei endå meir miljøvenleg verksemd.

Les meir om Stiftelsen Miljøfyrtårn her