Norsk English

Tilsette

Her finn du kontaktinfo for sentraladministrasjonen i Hardanger og Voss museum. Sjå også den enkelte besøksstad for andre tilsette. 


Randi Baartvedt Hardanger Voss Museum
Randi Bårtvedt
Stilling: Direktør
Telefon: 97 71 03 97
Epost: randi.bartvedt@hvm.museum.no
Anne Marie Øvrevik Hardanger Voss Museum Anne Marie Øvrevik
Stilling: Økonomi- og administrasjonsleiar
Telefon: 99 32 98 50
Epost: anne.marie.ovrevik@hvm.museum.no
Lina Oma Hvm Lina Oma
Stilling: Økonomikonsulent 
Telefon: 47 47 98 39 / 99 20 72 02
Epost: lina.oma@hvm.museum.no
Signe Skeie Brurok Hardanger Voss Museum Signe Skeie Brurok
Stilling: Personalkonsulent
Telefon: 976 66 108
Epost: signe.skeie.brurok@hvm.museum.no

 

Eva Cecilie Holm (i permisjon til mai 2018)
Stilling: Marknadsførar
Telefon: 952 56 118
E-post: cecilie.holm@hvm.museum.no 


Ann Charlotte Ellingsen
Stilling: Nettkonsulent
Telefon: 950 21 390
E-post: lotte@kabuso.no