Norsk English

Volontør-ordning

Erasmus Ungdom

Hardanger og Voss museum tek i mot volontørar frå andre land i Europa gjennom programmet Erasmus+. Dette er EU sitt program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. 

Nærare bestemt er HVM knytt til Aktiv Ungdom-delen av dette - og deltek altså i prosjekt med ungdom.
HVM er vertskap for to volontørar som deltek i arbeidet ved ulike visningsstadar i 10 månadar om gongen. 


Les meir om programma:    
www.erasmusplus.no
www.aktivungdom.eu