Norsk English

Utstillingar

I Hardanger og Voss museum vert det til ei kvar tid vist både faste og skiftande utstillingar.
For å få oversikt kan du bla i oversiktane under eller gå direkte til dei einskilde visningsstadane (via logoane øverst på sida eller menyen til venstre).

Kabuso_Sommer2014_4.jpg

Skiftande utstillingar

Under ser du ei oversikt over eit utval av dei skiftande utstillingane i Hardanger og Voss museum.

Lurar du på kva dei einskilde besøksstadane elles har

Hardingfele 1, foto: Elisabeth Emmerhoff

Faste utstillingar

Ved dei ulike visningsstadane i Hardanger og Voss museum kan du oppleva ei rekkje faste utstillingar og tilbod.
Les meir om dei einskilde utstillingane i oversikta under.