Norsk English

Skiftande utstillingar

Kabuso_Sommer2014_4.jpg

Under ser du ei oversikt over eit utval av dei skiftande utstillingane i Hardanger og Voss museum.

Lurar du på kva dei einskilde besøksstadane elles har på programmet for tida? Klikk på logoane øverst og sjå Program på dei aktuelle sidene. 

Foto: ©Nina Ansten. Frå sommarutstillinga i Kabuso 2014, med m.a. Brudefærden i Hardanger av Tidemand og Gude.

Foto: Knud Knudsen, Universitetet i Bergen. Ubb Kk 2127

Norske landskap

Sjå Noreg for 150 år sidan! 
Knud Knudsen (1832 - 1915) var den fyrste fotografen som reiste omkring i heile Noreg og tok bilete. Han reiste i åra 1862 til 1900 og fotografia

04.03 - 30.04: Ingebrigt Vik 150. Ingebrigt Vik og Bård Breivik

Korleis opplever ein Ingebrigt Vik sine skulpturar i dag? Kan ein sjå Vik sine kunstverk på nye måtar gjennom samtidskunst? 150-årsjubileet for Ingebrigt Vik sin fødsel vert op...

04.03 - 30.04: Annette Koefoed - IMAGO

Utstillinga IMAGO i Ingebrigt Vik museum er laga spesielt til det åttekanta museumsbygget som er bygd for å romme Ingebrigt Vik sin kunst. Koefoed arbeider tredimensjonalt med...

Med saksen som pensel

Norsk-danske Karen Bit Vejle er ein av verdas fremste psaligrafar, papirklipparar. I sommar har ho utstilling på Hardanger folkemuseum.

Aase Texmon Rygh. Evighetens form

I haust synar Hardanger folkemuseum utstillinga Evighetens form, med verk av Aase Texmon Rygh

Norske landskap - FJELLET

Siste sjanse til å sjå Knudsen-utstillinga Fotoutstillinga «Norske landskap - fjellet», med bilete tekne av Knud Knudsen mellom 1860 og 1900, har stått på Voss folkemuseum sid...

Norske landskap - KYSTEN

Knud Knudsen (1832 - 1915) var den fyrste fotografen som reiste omkring i heile Noreg og tok bilete. Han reiste i åra 1862 til 1900 og fotografia hans er blant dei aller tid...

SJÅ! Mellom Himmel og Fjord

Frå laurdag 14. mai er nye kunstverk på plass i og kring museumstunet på Utne. Ta turen og sjå kva du finn!